Ölçme Ve Değerlendirme

BELİRTKE TABLOSU

 

 

 

İÇERİK

KAZANIMLAR

B K U A S D TOPLAM YÜZDE
 1. PowerPoint programının kullanım amaçlarını açıklayabilme
1 2 3 %6
 1. PowerPoint programında boş slayt oluşturabilme
1 2 3 %6
 1. “Özellikleri sekmelere göre sınıflandırabilme
2 2 2 6 %12
 1. Bir konu ile ilgili sunum hazırlayabilme
1 1 2 4 %8
 1. Slayt geçişlerinden uygun olanı seçebilme
2 1 2 5 %10
 1. Hayatında sağladıkları kolaylıkları fark etme
1 2 2 5 %10
 1. PowerPoint de sekmelerdeki araçları kullanabilme
3 1 4 %8
 1. Verilen iki sunumu tekniklerine ve kullanılan araçlara göre karşılaştırma
1 2 2 5 %10
 1. Sunum hazırladıktan sonra zaman provası yapmanın gerekli

olduğunu savunma

1 2 2 2 7 %14
 1. Simgelere bakarak hangi aracı temsil ettiğini açıklama
1 2 3 %6
 1. Ekle simgesindeki araçları kullanarak bir sunum oluşturma
1 1 3 5 %10
TOPLAM 13 12 7 9 5 4 %100
YÜZDE %26 %24 %14 %18 %10 %8 %100

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU ÖRNEKLERİ

Bu sınavda 25 soru bulunmaktadır. Süreniz 30 dakikadır. Başarılar…

 1. A.      Doğru-Yanlış Soruları

Bu ifadelerin başına Doğru diyorsanız D ,Yanlış diyorsanız Y harfi yazınız. Her doğru cevabınız 1 puandır.

 1. (…)Standart araç kullanılarak yapılan ölçmede elde edilen sayısal sonuç kesinlik arz eder.
 2. (…)Özelliğin kendisiyle aynı türden bir araçla ölçme uygulamalarına dolaylı ölçme denir.
 3. (…)Bir soru bütün öğrenciler tarafından doğru cevaplanmışsa bu soru ayırt edici değildir.
 4. (…)Ölçme sonuçlarına karışan, miktarı ve kaynağı net olarak belli olmayan hatalara sistematik hata denir.
 5. (…)Doğru yanlış soru türlerinde daima, hiçbir, genellikle gibi sözcükler kullanılmamalıdır.
 6. (…)Belirtke tablosu sadece çoktan seçmeli testler için kullanılır.
 7. (…)Seçenekler içerisinden doğru cevabın çıkarılmasıyla geriye kalan seçimlik cevapların her birine çeldirici denir.
 8. B.      Boşluk Doldurma Soruları

Uygun kelimelerle boşlukları doldurunuz. Her doğru cevabınız 2  puandır.

 1. …………………. bir ölçüt kullanarak yargıya varma ve karar verme sürecidir.
 2.  Her sorunun bir amacının olması aracın ………………. özelliğini arttırır.
 3. Bir testteki soru sayısı arttıkça testin …………….. özelliği artar.
 4. Ölçme yapabilmek için öncelikle gerekli olan …………….. ögesidir.
 5. ……………………… paralel testlerden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısıdır.
 6. Testdeki soruların,testin ölçtüğü varsayılan özelliğin ölçüp ölçmediğini belirlemede kullanılan istatiğe ……………………………denir.
 7. Puanlayan herkes tarafından aynı şekilde puanlanabilen testlere …………………….. testler denir.
 8. C.      Eşleştirmeli Sorular

Verilen örnekleri uygun olanlarla eşleştiriniz. Her doğru cevabınız 2 puandır.

 1. (…)Kapağında “Fizik Testi” yazılı olan bir testin içinde fizikle ilgili sorular vardır.
 2. (…)Üniversiteler arası seçme sınavında alınmış olan puanlarla seçme sınavı sonuçlarına göre üniversitelere girmiş olan öğrencilerin üniversitelerde almış oldukları notlar arasındaki korelasyon katsayısı
 3. (…)Bir öğretmen derstde aktif olan öğrenci için sınavda başarılı olacağı kestirimini yapar.
 4. (…)Lise 2. Sınıf kimya dersi ile ilgili bütün konuları içeren soruların hazırlanması
 5. (…)ÖSS için ortaöğertim başarı puanlarının ölçüt olarak ele alınması
 6. (…)Yerçekimini göremeyiz fakat havaya attığımız bir taşın yer düşmesi bunun kanıtıdır.
 7. (…)Kimya testine baktığımızda her bir sorunun kimya ile ilgili olduğu izlenimi vermesi

A)     Yapı Geçerliliği

B)      Görünüş Geçerliliği

C)      Yordama Geçerliliği

D)     Eşzaman Geçerliliği

E)      Kapsam Geçerliliği

 1. D.      Çoktan Seçmeli Sorular

Doğru cevapları cevap anahtarında işaretleyiniz. Bu bölümde düzeltme formülü uygulanmaktadır.3 yanlış cevap bir doğruyu götürecektir. Bir soru 5 puandır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi ölçmenin ögelerinden biri değildir?                                                    A)Varlık              B)Araç                           C)Sayısal İfade                  D)Ölçme
 2. Aşağıdaki testlerden hangisi, puanlama objektifliği en düşük sınav türüdür?       A)Yazılı             B)Çoktan Seçmeli            C)Sözlü                D) Doğru-Yanlış
 3. Ölçme aracının hangi niteliği, ölçmedeki hata probleminin bilinmesini gerektirir?                            A)Objektiflik    B)Ayırt edicilik               C) Güvenirlik     D)Örnekleyicilik
 4. Aşağıdakilerden hangisi tanımlamaya dönük değerlendirme uygulamalarından değildir?

A)Seviye tespit sınavı

B)Hazırbulunuşluk testi

C)Bitirme testi

D)Muafiyet testi

 1. Bir öğrencinin boy sırasına göre kaçıncı sırada olduğu belirtilirse hangi ölçek türü kullanılmış olur?

A)Sınıflama      B)Sıralama           C)Eşit oranlı            D)Eşit aralıklı

 1. Aşağıdakilerden hangisi kullanışlı bir ölçme aracının özelliklerinden değildir?                                 A) Hazırlanmasının kolay olması                     B)Puanlamasının uzun zaman almaması C)Ekonomik olması                                            D)Sınav süresinin uzun olması
 2. Bir öğretmen her sınavda aynı soruları sormaktadır. Öğretmenin hazırladığı sınavlarda iyi bir ölçme aracının hangi özelliği yoktur?

A)Objektiflik                B) Geçerlilik        C) Güvenirlik        D)Kullanışlılık

 1. Bozuk terazinin her 1 kg da 50 gr eksik tartması hangi hata türüne örnek olarak verilebilir? A)Sistematik                B) Rastgele         C) Sabit                                   D)Tesadüfi
 2. Aşağıda ölçme ve değerlendirme planlaması aşamaları verilmiştir. Bu aşamaları sıralayınız.

I.     Bir belirtke tablosu geliştirilmesi

II.     Uygun ölçme aracı türlerinin seçilmesi

III.     Ölçmenin amacı hakkında karar verilmesi

IV.     Amaca uygun test maddelerinin seçilmesi

A)     III-I-II-IV             B) IV-II-I-III                    C)   I-III-II-IV                           D)I-IV-II-III

 1. Bir öğretmen 5 maddelik bir coğrafya testi geliştirerek 10 öğrenciye uygulamıştır. Öğrencilerin testten aldıkları puanları hesaplarken doğru cevaba 1 yanlış cevaba 0 puan vermiştir. Öğretmen hangi yöntemi kullanmıştır?

A) Kuder-Richardson                                                               B)Cronbach Alpha

C)Testi Yarılama                                                         D)Hoyt’un Varyans Analizi

 1. E.       Uzun Cevaplı Soru

Belirtke tablosunun hazırlanmasının öğretmenler ve öğrenciler açısından faydalarını tartışınız.

Ad-Soyad:

Öğrenci Numarası:

CEVAP ANAHTARI

A

B

C

D

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

%d blogcu bunu beğendi: